Please enable JS

Aktualności

AKTUALNOŚCI
 

Sezon kleszczowy w pełni!

Mimo, że wakacje się kończą, wbrew obiegowym opiniom kleszcze wciąż atakują. Wręcz możemy spodziewać się kolejnego szczytu ataków kleszczy, ponieważ pogoda im sprzyja (ciepło i wilgotno).

Oferujemy szereg nowoczesnych, i co najwazniejsze, skutecznych środków przeciw kleszczom. Proszę pytać o aktualne promocje!

 

Projekt unijny!


Beneficjent: Przychodnia Weterynaryjna Piotr Dąbrowski Spółka Jawna Tytuł projektu: „Uruchomienie działalności nowoczesnej kliniki weterynaryjnej dzięki inwestycji w innowacyjne technologie” Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPW.01.01.01-30-374/14-00 Okres realizacji: 01.03.2015 r – 30.06.2015 r Całkowita wartość projektu: 437.565,85 zł Kwota dofinansowania: 333.300,00 zł (60%)

Opis projektu:

Przychodnia Weterynaryjna Piotr Dąbrowski Spółka Jawna: projekt polegał na wdrożeniu nowych usług z zakresu diagnostyki i leczenia weterynaryjnego, oraz udoskonaleniu usług szkoleniowych - dzięki inwestycji w nowe aktywa materialne, oraz wdrożeniem nowej organizacji pracy dzięki zakupowi innowacyjnego programu. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: - zakup środków trwałych do przychodni weterynaryjnej - zakup wartości niematerialnych i prawnych – Oprogramowanie do obsługi przychodni weterynaryjnej

Projekt zawiera rozwiązania innowacyjne na 3 płaszczyznach:

a) Innowacyjność technologiczna w kraju – wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprzez zastosowanie następujących urządzeń: - Dygestorium, - System bezpośredniej radiografii cyfrowej.

b) Innowacyjność produktowa w skali kraju – udoskonalone i nowe usługi Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są bardzo różnorodne, w zależności od rodzaju klientów oraz zadań, dlatego zostały pogrupowane pod wspólnymi nazwami dla usług o podobnym charakterze. - Usługi udoskonalone: 1 szt. Dzięki wdrożeniu innowacyjnego sprzętu medycznego – udoskonalona została 1 obecnie świadczona grupa usług: „Usługi edukacyjne”. - usługi nowe: 6 szt. Dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu medycznego powstaną możliwości świadczenia usług diagnostyki i leczenia weterynaryjnego. Będą to następujące grupy nowych usług: - Usługa nowa 1 – Onkologia - Usługa nowa 2 – Radiologia - Usługa nowa 3 - Badania laboratoryjne - Usługa nowa 4 – Chirurgia - Usługa nowa 5 - Leczenie chorób wewnętrznych - Usługa nowa 6 - Okulistyka

c) Innowacja organizacyjna w skali kraju (krócej niż 5 lat) - dzięki zastosowaniu innowacji technologicznej - oprogramowania wykorzystującego rozwiązania technologiczne nie stosowane w Polsce dłużej niż 5 lat., służącego do obsługi przychodni weterynaryjnej.

Projekt został zrealizowany w Poznaniu, przy ul. Jugosłowiańskiej 13

Bliższych informacji na temat projektu udziela: p. Piotr Dąbrowski tel. 61 843 45 83

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Kontakt

Name must not be empty

Please provide a valid email

Message should not be empty