Please enable JS

Laboratorium

NASZE LABORATORIUM
 

Przychodnia dysponuje nowoczesnym sprzętem pozwalającym na zautomatyzowane wykonanie szeregu analiz w ciągu 2 - 15 minut od pobrania krwi. Mamy możliwość szybkiego zbadania najważniejszych parametrów krwi i moczu na miejscu.
Tak szybki wynik to natychmiastowa diagnoza i bezzwłoczne podjęcie skutecznego leczenia.

Przeprowadzamy następujące badania diagnostyczne:

Morfologia krwi, przeprowadzana na aparacie IDEXX Lasercyte, umożliwia wykrycie na podstawie zmienionych parametrów chorób układowych, w tym anemii, infekcji i nowotworów oraz ocenę odwodnienia lub przewodnienia. Aparat wykorzystuje technologię laserową co w unikalny sposób pozwala na ocenę kształtu krwinek i uzyskanie najważniejszych parametrów w tym ocenę pięciu populacji krwinek białych i policzenie retikulocytów.
Oceniamy układ czerwonokrwinkowy - liczbę erytrocytów, wartość hematokrytu, poziom hemoglobiny, wielkość krwinek i inne - oraz białokrwinkowy - liczbę leukocytów, procentowy skład poszczególnych grup krwinek białych. Analizujemy także płytki krwi (trombocyty) pod względem ilościowym i jakościowym.
Precyzyjny pomiar wraz z cytogramami pozwala na dokładne diagnozowanie chorób krwi, monitorowanie schorzeń przewlekłych jak i ostrych, np. wstrząsów i krwotoków wewnętrznych i ocenę regeneracji.

Biochemia krwi to pomiar różnych składników w surowicy (enzymów, glukozy, elektrolitów i metabolitów), pozwalający na określenie funkcjonowania poszczególnych organów - wątroby, nerek i trzustki - i stwierdzenie lub wykluczenie chorób takich jak: cukrzyca, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność wątroby, żółtaczka, stany zapalne przewodów żółciowych, marskość i martwica wątroby, niewydolność nerek, zapalenie nerek, niewydolność trzustki. Oznaczenie TT4 umożliwia monitorowanie chorób tarczycy. Szereg odpowiednio pogrupowanych parametrów daje możliwości określenia skutków stosowania leków na poszczególne narządy.
Ponadto ocena poziomu fenobarbitalu w krwi jest wykorzystywana do oceny skuteczności leczenia padaczki.

Gazometria umożliwia nam ocenę m.in. stanu równowagi kwasowo-zasadowej. Badanie to jest szczególnie cenne w przypadku chorób przebiegających z odwodnieniem (niewydolność nerek, wymioty, biegunki), z zaburzeniami oddechowymi, przy zatruciach, przy wyrównywaniu efektów ubocznych niektórych leków i pozwala na precyzyjne dobranie płynoterapii.

Badania preanestetyczne krwi - wyposażenie laboratorium umożliwia wykonanie badań krwi przed narkozą, co w dużym stopniu obniża ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym i interwencją chirurgiczną. Badania preanestetyczne są szczególnie rekomendowane w przypadku przygotowania do znieczulenia zwierząt chorych lub starszych.

Badania moczu - wykonujemy biochemię, badamy osad, precyzyjnie określamy ciężar właściwy przy użyciu refraktometru klinicznego. Badania te mają na celu wykrywanie takich schorzeń jak: cukrzyca, niewydolność nerek, choroby dróg moczowych, w tym pęcherza, kamica, infekcje układu moczowego, choroby wątroby. Posiadamy możliwość szybkiego badania stosunku białka do kreatyniny w moczu (UPC). We współpracy z zewnętrznymi laboratoriami wykorzystujemy możliwość oznaczania kortyzolu w moczu do monitorowania choroby Cushinga.

Badania zeskrobin naskórka - badanie to pozwala na wykrycie grzybicy lub inwazji roztoczy (świerzbowców, nużeńców itp.).

Szybkie testy pozwalające na wykrycie groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych, w tym odkleszczowych:

  • białaczka kotów (FeLV)
  • zespół niedoboru immunologicznego kotów (FIV)
  • panleukopenia
  • parwowiroza
  • nosówka
  • borelioza
  • giardia

Szybkie testy pozwalają też na ocenę niektórych parametrów biochemicznych, np. specyficzna lipaza trzustkowa.

Badania parazytologiczne - badania kału pod kątem obecności pasożytów przewodu pokarmowego (lub ich jaj), powodujących zaburzenia procesów trawiennych (biegunki), krwawienia do jelit, uszkodzenia wątroby i ogólne osłabienie zwierzęcia.

Cytologia, metoda diagnostyczna o szerokim zastosowaniu, pozwala na postawienie diagnozy na podstawie mikroskopowej oceny komórek pobranych metodą wymazu z błon śluzowych (spojówki, jama ustna, pochwa), zeskrobin ze skóry, uszu, powierzchni guzów oraz metodą biopsji cienkoigłowej (z guzów, węzłów chłonnych, narządów wewnętrznych pod kontrolą USG), a także komórek uzyskanych z płynu mózgowo-rdzeniowego  oraz z płynów z opłucnej i jamy brzusznej.

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi weterynaryjnymi laboratoriami diagnostycznymi. Korzystamy z zaawansowanych możliwości czołowych laboratoriów polskich i zagranicznych. Dbamy o szybkie i bezpieczne przesyłanie próbek biologicznych w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych i dokładnych wyników. Do badań, które są wykonywane na nasze zlecenie należą:

Badania endokrynologiczne, toksykologiczne, koagulologia, złożone profile biochemiczne.

Badania bakteriologiczne z określeniem antybiogramu - badanie bakteriologiczne pozwala na określenie gatunku drobnoustrojów powodujących infekcję, a antybiogram określa skuteczność wybranych antybiotyków w jej zwalczaniu.

Badania genetyczne we współpracy z laboratoriami zewnętrznymi - badanie psów i kotów pod kątem chorób genetycznych lub ich nosicielstwa.

Histopatologia - badanie wycinków tkanek pobranych metodą biopsji, ważne przy ocenie złośliwości guzów i diagnostyce nowotworów. Rozróżniamy nowotwory łagodne i złośliwe - leczenie i rokowanie jest uzależnione od charakteru zmian i prawidłowej, szybkiej diagnozy.