Please enable JS

Paszporty i czipy

PASZPORTY I CZIPY
 

Kraje Unii Europejskiej

Od 1 października 2004 roku psy, koty i fretki podróżujące po krajach w obrębie Unii Europejskiej muszą mieć paszport. Warunkiem wystawienia paszportu jest trwała identyfikacja zwierzęcia. Do dnia 3 lipca 2011 r.dopuszczalne były czytelne tatuaże i mikroczipy. W chwili obecnej obowiązuje znakowanie wyłącznie przy użyciu mikroczipu.

Mikroczip jest to zminiaturyzowany transponder o długości ok. 1 cm i średnicy 1,2 mm. Pokryty jest otoczką obojętną dla tkanek i zapobiegającą przesuwaniu się pod skórą. Czip wszczepia się pod skórę na środku szyi, lekko w lewo od linii pośrodkowej. Można to przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym. Zabieg trwa tyle co wykonanie zwykłego zastrzyku. Czip posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny, który odczytuje się przy użyciu specjalnego czytnika.

Aby móc przemieszczać zwierzęta po większości krajów Unii Europejskiej muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia. W przypadku kolejnych szczepień, wykonywanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada świadectwa jego szczepienia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest traktowane jako pierwsze i nabywa ważność po upływie 21 dni od daty jego dokonania. Zwierzę musi być zaopatrzone w paszport poświadczający ważność szczepienia przeciw wściekliźnie.

Jednak poszczególne kraje Unii  mogą mieć dodatkowe wymagania lub obostrzenia:

Cypr - niedopuszczalne jest wwożenie zwierząt młodszych niż 111 dni, bez względu na kraj pochodzenia. Ponadto jest niedozwolony przywóz na Cypr psów w typie:

 • Pit Bull Terrier,
 • Tosa Inu,
 • Dogo Argentino,
 • Fila Brasileiro

Określenie „w typie” oznacza, że nie muszą to być psy rasowe.
Zwierzę może wjechać na terytorium Cypru jedynie zatwierdzoną trasą. Dopuszczalne miejsca wjazdu zostały opublikowane w tym miejscu:

Dania - zakazany jest wjazd wymienionych ras psów i ich mieszańców:

 • Pit Bull Terrier,
 • Tosa Inu,
 • American Staffordshire Terrier,
 • Fila Brasileiro,
 • Dogo Argentino,
 • Buldog amerykański,
 • Boerboel,
 • Anatolian (syn. anatolijski pies pasterski, kangal),
 • Owczarek środkowoazjatycki,
 • Owczarek kaukaski,
 • Owczarek południoworosyjski (jużak),
 • Tornjak,
 • Sarplaninac

Finlandia - bezwzględnie jest wymagany czip, tatuaż nie jest honorowany. Psy dodatkowo nie krócej niż 24 i nie dłużej niż 120 godzin przed przekroczeniem granicy muszą zostać odrobaczone przeciw tasiemcowi Echinococcus multilocularis, przy użyciu środka zawierającego praziquantel. Wszystkie te procedury muszą być potwierdzone w paszporcie.

Francja - zakazany jest wjazd wymienionych ras psów i ich mieszańców:

 • Pit Bull Terrier,
 • Boerboel

Irlandia - bezwzględnie jest wymagany czip, tatuaż nie jest honorowany. Psy dodatkowo nie krócej niż 24 i nie dłużej niż 120 godzin przed przekroczeniem granicy muszą zostać odrobaczone przeciw tasiemcowi Echinococcus multilocularis, przy użyciu środka zawierającego praziquantel. Wszystkie te procedury muszą być potwierdzone w paszporcie.

Litwa  - zakazany jest wjazd wymienionych ras psów i ich mieszańców:

 • Pit Bull Terrier,
 • Bandog

Ponadto zakazany jest wjazd krzyżówek poniższych ras:

 • American Staffordshire Terrier,
 • Staffordshire Bullterrier,
 • Dogo Argentino,
 • Buldog amerykański,
 • Fila Brasileiro,
 • Anatolian (syn. anatolijski pies pasterski, Kangal),
 • Owczarek kaukaski,
 • Owczarek południoworosyjski (Jużak)

Malta - bezwzględnie jest wymagany czip, tatuaż nie jest honorowany. Psy dodatkowo nie krócej niż 24 i nie dłużej niż 120 godzin przed przekroczeniem granicy muszą zostać odrobaczone przeciw tasiemcowi Echinococcus multilocularis, przy użyciu środka zawierającego praziquantel. Wszystkie te procedury muszą być potwierdzone w paszporcie.

Ponadto niedozwolony jest przywóz na Maltę psów w typie:

 • Pit Bull Terrier,
 • Tosa Inu,
 • Dogo Argentino,
 • Fila Brasileiro,

Określenie „w typie” oznacza, że nie muszą to być psy rasowe.

Portugalia - przed wjazdem na terytorium Portugalii z psem z kopiowanymi uszami i/lub ogonem (lub innymi amputowanymi częściami ciała), należy zaopatrzyć się w zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii potwierdzające, iż zabieg amputacji części ciała został wykonany z przyczyn zdrowotnych lub inną przyczynę amputacji części ciała. Zaświadczenie takie winno być potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii.

Węgry - psy w typie rasy Pitbull Terrier oraz jej krzyżówki, uznawane są jako rasy niebezpieczne i nie jest możliwy ich wwóz na terytorium Węgier.

Wielka Brytania - bezwzględnie jest wymagany czip, tatuaż nie jest honorowany. Aby wwieźć zwierzę do tego kraju, należy najpierw je zaczipować, a potem poddać szczepieniu przeciw wściekliźnie (koniecznie w tej kolejności). Dodatkowo nie krócej niż 24 i nie dłużej niż 120 godzin przed przekroczeniem granicy Wielkiej Brytanii musi zostać odrobaczone przeciw tasiemcowi Echinococcus multilocularis, przy użyciu środka zawierającego praziquantel. Wszystkie te procedury muszą być potwierdzone w paszporcie. Zwierzęciu podczas podróży musi towarzyszyć osoba za nie odpowiedzialna.

Aby zwierzę zostało wpuszczone na terytorium Wielkiej Brytanii, bezwzględnie musi być zachowana kolejność powyższych działań..

Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa jedynie zatwierdzoną trasą, i korzystając z usług zatwierdzonego przez rząd przewoźnika. Lista zatwierdzonych tras wjazdu oraz zatwierdzonych przez władze przewoźników dostępna jest na stronie www.

W Wielkiej Brytanii zakazane jest posiadanie psów w typie:

 • Pit Bull Terrier,
 • Tosa Inu,
 • Dogo Argentino,
 • Fila Brasileiro

Dodatkowe procedury mogą obowiązywać przy sprzedaży psów lub przy ich dłuższym pobycie na terenie krajów Unii Europejskiej.

Kraje europejskie niezrzeszone w UE:

Islandia - do islandzkich władz weterynaryjnych (MAST) należy złożyć  wniosek o zgodę na import. Po zaakceptowaniu wniosku wnosi się wyznaczoną opłatę i po jej uzyskaniu  MAST wydaje zgodę na import. Zgoda jest ważna przez rok od dnia jej wystawienia. W pierwszej kolejności zwierzęta muszą zostać trwale zidentyfikowane za pomocą mikroczipu. Następnie muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie (koniecznie w tej kolejności). Następnie wykonuje się badania przeciwciał na próbce krwi pobranej 30 do 365 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Miano przeciwciał neutralizujących w badanej surowicy nie może być niższe niż 0,5 IE/ml.

Psy muszą być zaszczepione przeciw:

 • wściekliźnie, nie krócej niż 120 i nie dłużej niż 365 dni przed przywozem
 • leptospirozie, nie krócej niż 30 i nie dłużej niż 180 dni przed przywozem
 • nosówce, nie krócej niż 30 i nie dłużej niż 730 dni przed przywozem
 • parwowirozie i chorobie Rubartha, nie krócej niż 30 i nie dłużej niż 365 dni przed przywozem.

Psy muszą mieć ujemne wyniki badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku brucelozy i kału w kierunku salmonellozy, przy czym próbki muszą zostać pobrane w okresie nie przekraczającym 30 dni przed wwozem na terytorium Islandii.

Koty muszą być zaszczepione przeciw:

 • wściekliźnie, nie krócej niż 120 i nie dłużej niż 365 dni przed przywozem
 • panleukopenii, infekcji caliciwirusem i herpeswirusem, nie krócej niż 30 i nie dłużej niż 365 dni przed przywozem.

W terminie nie przekraczającym 30 dni przed wwozem należy przeprowadzić badania laboratoryjne. Wymagane są ujemne wyniki badania krwi w kierunku infekcji FIV i FeLV oraz kału w kierunku salmonellozy.

Ponadto psy i koty muszą zostać poddane zwalczaniu ektopasożytów oraz odrobaczaniu przeciwko tasiemcowi bąblowcowemu (Echinococcus spp.), przeprowadzonemu przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym wwiezieniem zwierzęcia na terytorium Islandii.

Na podstawie powyższych działań lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia i miejscu pochodzenia zwierzęcia. Zaświadczenie powinno być kompletne najpóźniej na 10 dni przed planowanym wwozem. Kopię zaświadczenia należy przesłać do MAST. Nie dopuszcza się wwozu zwierząt poniżej 7 miesiąca życia.
W Islandii obowiązuje czterotygodniowa kwarantanna. W Islandii są dwie stacje kwarantanny, które w miesięcznym okresie wyznaczają jedynie 3 dni, podczas których przyjmują zwierzęta. Należy więc z góry zarezerwować miejsce na kwarantannie, poniważ poza tymi okresami nie dopuszcza się nowych przyjęć.
Jednyna dopuszczalna droga wwozu zwierząt na terytorium Islandii to Międzynarodowy Port Lotniczy w Keflaviku. Zwierzęciu należy zapewnić odpowiedniej wielkości kontener transportowy. Do kontenera muszą być dołączone następujące oryginały dokumentów:

Zgoda na import

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia i miejscu pochodzenia
 • Wynik badania serologicznego przeciwciał przeciw wściekliźnie

Norwegia - w pierwszej kolejności zwierzęta muszą zostać trwale zidentyfikowane za pomocą mikroczipu. Następnie muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie (koniecznie w tej kolejności).Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia. W przypadku kolejnych szczepień, wykonywanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.
Ponadto zwierzęta muszą zostać poddane odrobaczaniu przeciwko tasiemcowi bąblowcowemu (Echinococcus spp.), przeprowadzonemu przez lekarza weterynarii w ciągu 24-120 godzin przed planowanym wwiezieniem zwierzęcia na terytorium Norwegii, przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel. Alternatywnie dopuszczalne jest odrobaczanie psów co 28 dni w ciągu roku. Przed przyjazdem do Norwegii zwierzęta muszą zostać odrobaczone co najmniej dwukrotnie w ciągu 28 dni i profilaktyka musi być przeprowadzana regularnie.
Obydwa zabiegi odrobaczania wraz z podaniem nazwy i dawki preparatu muszą zostać odnotowane w paszporcie przez lekarza weterynarii.

Uwaga!!! Nie zaszczepione młode zwierzęta nie mogą być wwożone na terytorium Norwegii, chyba że zostanie wydana na takie wwiezienie zgoda władz (Norwegian Food Safety Authority). Ponadto wszystkie zwierzęta towarzyszące (psy, koty, fretki) muszą zostać poddane przy wjeździe na teren Norwegii kontroli służb granicznych.

Zabronione jest utrzymywanie, hodowla oraz wwóz na terytorium Norwegii psów "niebezpiecznych", jak również zabroniony jest wwóz nasienia oraz zarodków uzyskanych od takich psów.

Psy następujących ras / krzyżówek tych ras uznawane są za niebezpieczne:

 • Pit Bull Terrier,
 • American Staffordshire Terrier,
 • Fila Brasileiro,
 • Tosa Inu,
 • Dogo Argentino

Krzyżówki psa z wilkiem również uznawane są za niebezpieczne.

Szwajcaria - zwierzęta muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującym prawem. Muszą być czytelnie zidentyfikowane za pomocą mikroczipu i posiadać paszport. Psy z kopiowanymi uszami i/lub ogonami nie są wpuszczane na terytorium Szwajcarii!